Wat is branding?

Om een goede concept & branding strategie te realiseren, is het cruciaal dat we de branche waarin u actief bent begrijpen.
Nauw samenwerken is een van de aspecten die uw campagne succesvol maakt.

Om een idee tot een concept om te vormen, is de conceptbeschrijving een cruciaal deel van het totale plan. Bij een conceptbeschrijving worden de facetten in kaart gebracht die leiden naar het uiteindelijke product of dienst. Samen met het ConnectC-team wordt in samenspraak met de klant het concept beschreven in een format nadat er een denktank- of brainstormsessie heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk resulteert een conceptbeschrijving in → conceptontwikkeling.

In de conceptontwikkeling bepalen we de richting waar u naar toe gaat met uw product of dienst. We stellen een conceptplan op waarin beschreven wordt welke positie het bedrijf inneemt op de markt en welke tools nodig zijn om dit te bewerkstelligen. We stellen een internetmarketingplan op waarbij de doelgroepen, tijdslijnen, tools en doelstellingen worden beschreven om tot een optimale conversie te komen.

Online shoppen

ONZE AANPAK VOOR CONCEPT & BRANDING

Om een goede strategie te realiseren, is het cruciaal dat we de branche waarin u actief bent begrijpen. Nauw samenwerken is een van de aspecten die uw campagne succesvol maakt.

Denktanksessie:

ons team bereidt een denktanksessie voor waarbij het concept vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en belicht.

Brainstormsessie:

Ons team bereid een brainstormsessie voor waarbij het concept vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken en belicht.

Testen en meten concept & branding:

Het is uiterst belangrijk te weten welke activiteiten/marketingvormen geld opleveren en welke geld kosten, wij brengen dit in kaart. Op deze wijze zorgen wij dat u weloverwogen beslissingen neemt.

Realiseren van onderscheidende concepten:

Wij zorgen voor originele en unieke concepten en waarborgen dit met een professioneel team van experts die ervaring hebben in het realiseren van succesvolle onlineconcepten.

Doelen website bepalen:

Uitgebreid stappenplan om de doelen van uw onderneming in kaart te brengen.

Branding Concepten uitwerken

We passen diverse technieken en strategieën toe om concepten effectief en efficiënt uit te werken.

Website development