SEO

Wat is SEO?

SEO staat voor search engine optimization en dit betekent in het Nederlands zoekmachine optimalisatie. Het omvat verschillende technieken en processen die ervoor zorgen dat een website of websitepagina zo optimaal mogelijk vorm wordt gegeven zodat het hoog scoort bij de zoekresultaten van online zoekmachines. Kortom, het is gericht op het optimaliseren van uw website om de vindbaarheid te verhogen.

Online shoppen

Waarom is SEO belangrijk?

SEO zorgt er voor dat uw website hoger eindigt in de zoekresultaten van een zoekmachine en het gevolg daarvan is dat uw website vaker bezocht wordt. SEO speelt dus een belangrijke rol bij het digitale verkeer, omdat het u in staat stelt meer verkeer te genereren voor uw website.

Het klinkt als een gemakkelijke manier om het bereik te vergroten en meer bezoekers te generen, maar hier moet u wel wat voor doen. Er is veel concurrentie online en deze concurrentie verandert en ontwikkelt voortdurend. Dit, in combinatie met het feit dat ook de zoekmachines continu in beweging zijn, betekent dat er de nodige tijd in geïnvesteerd moet worden. Het is daarom belangrijk om continu aandacht te besteden aan SEO zodat u er alles uithaalt wat er in zit!

Allereerst is de content, ook wel de inhoud genoemd, van belang. Het is belangrijk dat de website duidelijke én relevante content bevat. De waarde van de content voor gebruikers is namelijk voor veel zoekmachines een belangrijk criterium bij het rangschikken van de resultaten. Hoe beter en relevanter de inhoud, des te hoger is de relevantie voor uw websitebezoekers én des te hoger eindigt uw website in de resultaten van de zoekmachine.

Uit welke onderdelen bestaat technische SEO?

Technische SEO heeft veel aspecten. Om ervoor te zorgen dat een website technisch goed in elkaar zit, moet er aan de volgende zaken aandacht besteed worden. Een aantal technische SEO aspecten worden hieronder beschreven.

Snelheid

Websites moeten snel zijn. Internetgebruikers zijn ongeduldig en raken gefrustreerd als ze langer dan een paar seconden moeten wachten tot een site eindelijk is opgestart. Zoekmachines zijn hierop ingespeeld en waarderen snelle website. Deze worden beloond met een hoge plaats in de zoekresultaten.

Dode links

Een link die nergens naar leidt, is nog frustrerender dan een trage website. Zoekmachines weten dit en een website met veel dode links landt dan ook op een lage plek bij zoekresultaten. In de meeste websites wordt regelmatig iets veranderd, toegevoegd of verwijderd. Het kan dan voorkomen dat een pagina waar naar verwezen wordt, niet meer bestaat of verplaatst is. Het is daarom belangrijk om de interne en externe links regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Dit kan de populariteit van de site bij zowel gebruikers als zoekmachines verhogen.

Een website optimaliseren met technische SEO is niet eenvoudig. Er zijn veel dingen waar u op moet letten en die een groot gevolg kunnen hebben voor de vindbaarheid van uw site. Wij kunnen u of uw eindklant hiermee helpen.

Makkelijk te doorzoeken voor zoekmachines

Zoekmachines maken gebruik van robots om websites te doorzoeken. Deze robots volgen interne links om tekst te vinden. Met een goede structuur kunnen die robots geleid worden naar de meest belangrijke artikelen van de site of juist belet worden om bepaalde artikelen te vinden. Dit kan op verschillende manieren.

In het robots.txt-bestand worden instructies aan de robot gegeven welke artikelen bekeken kunnen worden en welke niet. Dit bestand luistert heel nauw. Een slash teveel of te weinig kan ervoor zorgen dat zoekmachines niet begrijpen hoe de site werkt. Dit kan als gevolg hebben dat de site van de ranking-ladder tuimelt.

De meta robots-tag is een code die bezoekers van de webpagina niet kunnen zien. Maar voor robots van zoekmachines is deze code van belang. Zij lezen er informatie in over de pagina. Via deze code kunnen de robots onder andere opdracht krijgen om een pagina te bekijken maar de interne links niet te volgen.

XML-sitemap

Een XML-sitemap is een bestand met een opsomming van alle links naar de webpagina’s. Dit helpt zoekmachines om snel te zien of alle pagina’s geïndexeerd zijn en of er dode links op de site staan. Een website waarbij dit allemaal in orde is, verschijnt hoger in de zoekresultaten.

Veiligheid

Privacy is op internet een veel besproken onderwerp. Over het algemeen willen internetgebruikers veilig van het internet gebruik maken, zonder dat hun privacy in het gedrang komt. Een website kan privacy-veilig gemaakt worden door HTTPS te implementeren. Hiermee wordt voorkomen dat data onderschept kan worden die tussen de browser en de website verstuurd wordt. Hiervoor is een SSL-certificaat nodig dat voor gebruikers inzichtelijk is. Bezoekers kunnen het SSL-certificaat inzien door op het slotje links bovenaan de website te klikken. Door zoekmachines worden sites met HTTPS-implementatie hoog in de zoekresultaten geplaatst. Bovendien voelen bezoekers zich prettig als ze weten dat hun privacy veilig is, wat de tevredenheid verhoogt.

Hreflang-tag voor internationale websites

De doelgroepen van veel websites zitten in verschillende landen, soms met dezelfde taal. Voor zoekmachines kan dit verwarrend zijn. Met de hreflang-tag wordt aan zoekmachines aangegeven in welk land welke taal de zoekresultaten weergegeven moet worden.